Elektronische snelweg voor agrarische ondernemers

Onze veehouderij heeft zich sterk ontwikkeld. Nieuwe innovaties helpen boeren om het rendement op hun boerenerf te verbeteren. Een van die innovaties is het slim inzetten van data: het verzamelen, analyseren en gebruik van data biedt melkveebedrijven de kans om duurzamer en efficiënter te werken.

SmartDairyFarming ontwikkelt een elektronische snelweg voor de data op het boerenerf. Met behulp van een Datahub wordt data, na toestemming van de veehouder, beschikbaar gesteld voor alle applicaties. Denk hierbij aan data afkomstig van sensoren en andere technologische hulpmiddelen. Deze data wordt toegepast in beslismodellen, proces-beschrijvingen en adviesproducten waarmee melkveehouders betere keuzes kunnen maken op het gebied van gezondheid, vruchtbaarheid en voeding. Als gevolg van deze verbeterde keuzes leven koeien langer en zijn ze langer productief.

 

Individuele koe centraal

Sturing op koppelniveau is niet nauwkeurig genoeg gebleken om individuele koeien optimaal te verzorgen. Sensoren, kengetallen en beslismodellen kunnen de veehouder helpen bij het vaststellen van behoeften van de individuele koe en het maken van de juiste keuzes.

Doelen

Een adequate toepassing van data-uitwisseling via de Datahub zal er uiteindelijk voor zorgen dat:

  1. De milieubelasting door de melkveehouderij tot onder de Europese normen wordt gereduceerd (fosfaat, stikstof en carbon footprint);
  2. De efficiëntie van de totale keten wordt vergroot (voorspelling melk- en fosfaatproductie);
  3. Diergezondheid en –welzijn naar een hoger plan wordt gebracht vanuit maatschappelijk en sectoraal belang (antibiotica reductie, langere levensduur van de koe, algehele gezondheid van de koe);
  4. De voedselveiligheid in de keten wordt verhoogd (tracking & tracing).

Terug