Planning

De verwachting is dat de digitale snelweg eind 2017 operationeel is. In de eerste helft van 2017 worden afspraken in een businessplan vastgelegd en reglementen opgesteld om tot een goed werkende datasnelweg te komen.

Stand van zaken

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de bestuurlijke randvoorwaarden en de doorontwikkeling van de digitale snelweg binnen zorgvuldige spelregels. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de positie van de melkveehouder als eigenaar van ‘zijn eigen data’ en een architectuur waarin de beveiliging van de datastromen gewaarborgd wordt. Verwachting is dat de digitale snelweg eind 2017 operationeel kan zijn. Tevens is het streven is om eind 2017 ook andere partijen uit de agrarische sector aan te laten sluiten.

Terug