Nieuwsartikel: SDF naar een coöperatieve Datahub

Van SmartDairyFarming naar een coöperatieve Datahub

Breed draagvlak voor unieke onafhankelijke datahub in de agrarische sector

16 mei 2017

De partners in de Stichting SmartDairyFarming (SDF), Agrifirm, CRV en FrieslandCampina richten samen met LTO Nederland en EDI-Circle per 1 juli de coöperatieve Datahub op. De bestaande hubs van SDF en EDI-Circle gaan samen op in deze nieuwe coöperatieve Datahub.

De coöperatieve Datahub verzorgt het transport van data vanaf het boerenerf naar applicatieleveranciers en omgekeerd. Via een machtigingenregister bepaalt de boer wie er gebruik mag maken van zijn data en waarvoor.

Versnelling in proces
Na de aankoop door SDF van de infobroker van Rovecom eind 2016 en het machtigingenregister van Van Aaken ICT vorige maand was een deel van de datahub gereed. Het samenbrengen van deze SDF activiteiten met de activiteiten van EDI Circle maakt de datahub compleet. EDI Circle, het samenwerkingsverband van de agrarische accountants, exploiteert al ruim 12 jaar een datahub, waarover financiële en technische data stromen.

LTO Nederland wordt tevens participant in de nieuwe coöperatie. Zij onderstreept daarmee haar verantwoordelijkheid voor het opzetten van een veilige datapositie van de agrarische ondernemers en het aanjagen van innovaties op het boerenerf.

Op weg naar verbreding
De ontwikkeling van een platform, zoals wordt gerealiseerd, is volgens SDF voorzitter Ton Loman goed nieuws voor de gehele land- en tuinbouw en mogelijk ook daarbuiten. “Het project is gestart vanuit de melkveesector, maar biedt mogelijkheden voor meerdere sectoren. De stichting SDF was een mooie eerste stap om mee te beginnen”, aldus Loman. “Voor een vervolg biedt een coöperatieve Datahub de stevige bedrijfsstructuur die nodig is voor een succesvol en breder agrarisch vervolg.”

——————————————————

Coöperatieve Datahub
De Coöperatieve Datahub is een samenwerking van Agrifirm, CRV, EDI-Circle, Friesland Campina en LTO Nederland. Zij werken samen met bedrijven, kennisinstellingen en agrarische ondernemers aan de ontwikkeling van innovatieve digitale werkmethoden op het gebied van duurzaamheid, efficiency en voeding.
De Datahub ondersteunt veehouders en telers met informatie én technologie bij het verder verbeteren van de bedrijfsresultaten dankzij het goed benutten van data. Daarmee levert de coöperatieve Datahub een bijdrage aan de verduurzaming van de keten.