Update SDF Datahub

20 april 2017

Een team van specialisten werkt aan de ontwikkeling van de elektronische datasnelweg (ook wel Datahub genoemd).  Databronnen registreren waar de data beschikbaar is en de datahub zorgt er voor dat de gewenste informatie bij deze bron kan worden opgevraagd. Er wordt uitsluitend data verstrekt indien de veehouder de opvragende partij heeft gemachtigd om deze specifieke data op te halen. Hierbij speelt de aangekochte Infobroker voor de sensordata een belangrijke rol. Privacy is een uiterst belangrijk speerpunt bij de ontwikkeling van de datahub, waarbij toestemming om data te gebruik in de vorm van een machtigingenscherm via AgriTrust wordt gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan het ontsluiten van data voor andere applicaties van FrieslandCampina, Agrifirm en CRV. Vanaf het eind van dit jaar kunnen ook andere partijen aansluiten. Klik hier voor meer informatie.

Terug