Terugblik Stakeholdermeeting ‘SDF taking the next steps’

Coöperatieve Datahub als opvolger van SmartDairyFarming (SDF)

– verslag 11 mei –

Tijdens de SDF-stakeholdersmeeting op 11 mei jl. werd de oprichting van de Coöperatieve Datahub aangekondigd. Een stap die het veilig en vertrouwd data delen vanaf het agrarische bedrijf verder zal versnellen. De Coöperatie zal per 1 juli 2017 worden gestart en bij deze start zal ook de officiële naam worden bekendgemaakt.

De 65 vertegenwoordigers vanuit het agrarische bedrijfsleven en enkele melkveehouders keken verbaasd op toen SDF-voorzitter, de heer A. Loman, de bijeenkomst startte door mee te delen dat dit de laatste bijeenkomst van SDF zou zijn. Het vervolg, de stap om een coöperatieve Datahub op te richten, werd met veel enthousiasme en instemming begroet. In deze coöperatie zijn naast de oorspronkelijke SDF-oprichters, Agrifirm, CRV en FrieslandCampina, ook LTO Nederland en EDI-Circle vertegenwoordigd. Tevens zijn er gesprekken met partners buiten de melkveehouderij, waardoor landbouw breed een proces op gang komt voor het op een goede manier regelen van data delen.

In maart 2016 zetten de drie partijen SDF 3.0 op de kaart, waarin ondertussen met het verwerven van de Infobroker van Rovecom en AgriTrust van Van Aaken belangrijke stappen zijn gezet.

Het bouwen van de digitale snelweg (Datahub) is belangrijk voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouw. Belangrijk, omdat het juiste gebruik en juiste interpretatie van deze data het Nederlandse agrocomplex helpt om koploper in de wereldwijde land- en tuinbouw te zijn en te blijven.
Tegelijk klonk de waarschuwing uit de bijeenkomst om te zorgen dat de snelheid in ontwikkelingen niet geremd moet worden door te veel deelnemers en/of bestuurlijke organen. Een zorg geuit vanuit de overtuiging dat het momentum voor de discussie over de data geen verder uitstel kan lijden. Wanneer dit niet goed van de grond komt is versnippering van data-inzet het gevolg. Deze ontwikkelingen zijn niet in het belang van de primaire ondernemers zijn.

In SDF en in de nieuwe coöperatie zijn de volgende speerpunten belangrijk. Zo moet het eigendom van de data, dat bij de ondernemer ligt, worden geregeld. En tevens dat hij deze data op een veilige, eenvoudige manier kan delen met de partijen waarmee hij het ook daadwerkelijk wil delen. Tegelijk moeten de datastromen zo eenduidig zijn dat het bedrijfsleven ze kan gebruiken voor het ontwikkelen van beslissingsondersteunende systemen (App’s). Deelnemers aan het symposium benadrukten dat het ‘trusted’ (betrouwbaar) zijn van het systeem basisvoorwaarde nummer 1 is.

Deze betrouwbaarheid geldt voor het optimaal functioneren van het machtigingensysteem als ook het verkrijgen van de juiste data waarmee men verder kan werken aan ondersteunende beslissystemen.

Ook het eigendom van de data moet scherp worden gedefinieerd. De coöperatie zal geen data opslaan, het zal wel zorgen voor het doorgeven van datastromen tussen de diverse partijen, zoals dataleveranciers en ontwikkelaars. De primaire ondernemer in de land- en tuinbouw is de eigenaar van de data.

Met het oprichten van de coöperatieve datahub wordt een belangrijke stap gezet in het veilig delen van data en daarmee het verder versterken van de positie van de agrarische ondernemingen in Nederland.

Lees ook het Persbericht of download de presentatie van deze bijeenkomst