Home

De stichting SmartDairyFarming werkt aan de ontwikkeling van een Datahub (elektronische snelweg) voor de melkveehouderij. Nieuw te ontwikkelen applicaties helpen de melkveehouder de juiste keuzes te maken bij de verzorging van koeien. Een goede verzorging draagt bij aan een betere gezondheid en hogere levensverwachting van de dieren. Hiermee wordt een belangrijke infrastructuur voor de sector gelegd waarmee een melkveehouder toegang krijgt tot zijn eigen informatie en de beschikking over kennis van andere partijen. De nieuwe Datahub wordt beheerd door de stichting SmartDairyFarming waarin de drie coöperaties Agrifirm, FrieslandCampina en CRV samenwerken.