Voorgeschiedenis

In 2013 is op initiatief van bedrijven, kennisinstellingen en melkveehouders het programma SmartDairyFarming 1.0 opgestart. Waarbij het gezamenlijke doel was om innovatieve middelen te ontwikkelen ter verlenging van de levensduur van koeien.
De partners in SDF 1.0. waren: Agrifirm, Accon AVM, CRV, Diary Campus, FrieslandCampina, Gallagher, Hogeschool Van Hall Larenstein, Lely, Mesdagfonds, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innocatie, NOM, Productschap Zuivel, Universiteit Utrecht, RovecomICT, S&S Systems, Sentron, SNN, TNO en Wageningen UR.

In de eerste fase van het project (SDF 1.o) zijn bij 7 melkveehouders de toepassing van SmartDairyFarming opgestart. De verzamelde data werd benut voor de ontwikkeling van modellen voor de thema’s jongvee-opfok, vruchtbaarheid en transitieperiode.

Na de positieve ervaringen en vooronderzoek in SDF 1.0 is het programma voortgezet in SDF 2.0. Van in totaal 2000 koeien met 20 sensoren is real time data verzameld dat direct in modellen via de datahub kon worden verwerkt. Op basis van die informatie konden aan de veehouders direct individuele veemanagement adviezen worden verstrekt.  De eerste ervaringen met het benutten van verzamelde data binnen de modellen over vruchtbaarheid, transitieperiode en jongveeopfok zijn positief. De individuele koe kan centraal gesteld worden, de diergezondheid, vruchtbaarheid en gerichte voeding verbeterd.

In 2015 is het programma SDF 2.0 herijkt, om helderheid te verschaffen over de te realiseren meerwaarde op het melkveebedrijf. In september 2015 hebben Agrifirm, FrieslandCampina en CRV zich verenigd in de Stichting SmartDairyFarming én werd een nieuw programmaplan ontwikkeld.

Terug