Initiatiefnemers Stichting SmartDairyFarming

De stichting SmartDairyFarming is een initiatief van de drie coöperaties Agrifirm, CRV en FrieslandCampina.

Op 9 maart 2016 ondertekenden Friesland Campina, Agrifirm en CRV daartoe de samenwerkingsovereenkomst ‘SmartDairyFarming in Coöperatief Perspectief’. Het programma is hiermee een nieuwe fase ingegaan: SmartDairyFarming 3.0.

De visie voor SDF 3.0 laat zich vertalen naar een aanpak die zich specifiek richt op zowel de data infrastructuur als de applicaties. SDF maakt het mogelijk om waarde toe te voegen door verbetering van het financiële rendement, de diergezondheid en het dierwelzijn, reductie van de milieubelasting, vergroting van de voedselveiligheid en verbetering van de efficiency in de totale keten door verbeterde voorspelbaarheid van melk- en fosfaatproductie.

Terug